Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bodrogolasziban

EFOP-3.7.3-16-2017-00179

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bodrogolasziban

Jelen projekt célja az, hogy olyan programokkal bővüljön a település kulturális kínálata, amelyet a helyi önkormányzat a minimális anyagi és szakmai erőforrásai miatt nem tud nyújtani a település lakosainak.

Olyan programok szervezése a cél, amelyek nemcsak az egyéni készségek, alapkompetenciák fejlesztését irányozzák elő, de hozzásegítenek a közösségi kulturális élet, az összefogás erősítéséhez is. Irányt mutatnak az egészséges életmódhoz, segítenek a munkaerőpiacra való visszatéréshez, és megismertetik, elmélyítik a digitális világ megismeréséhez szükséges kompetenciákat. A különböző tanulási formákban megvalósuló programok a község lakosságának tanulási, hozzáértési képességeit növelik, ezzel hozzájárulva a település kulturális erősödéséhez, a megtanult ismeretek helyben történő, felhasználáshoz, és nem utolsó sorban az egész község társadalmi, kulturális és közvetetten gazdasági fejlődéséhez.

Ezek a célok illeszkednek az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjában és közművelődési rendeletében megfogalmazott feladatokhoz.

A célcsoportok elérése a kistelepülés informális kapcsolati hálója alapján nem nehéz feladat, de bevonásuk a programba már nagyobb gondot jelenthet. Ebben fontos szerep jut majd a helyi szakemberekből álló mentoroknak.

Tervezett tevékenységre bontott célok:

Táborozás: Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés

A tábor célja a munkaerőpiac alapvető működésének szabályainak és szabályozóinak megismerése, munkahelyi szocializáció fontosságának megismerése, célállás meghatározása, álláskeresési stratégiák és technikák elsajátítása, egymás iránti felelősségérzet erősítése, figyelem és összpontosítás fejlesztése, konfliktuskezelés, közösségi szellem fejlesztése, önbizalom erősítése. A tábor külső helyszínen kerülne megtartásra a résztvevők számárá biztosítva az utazás, étkezés, szállás költségét.

Táborozás: Hátrányos helyzetű célcsoport érzékenyítése az újszerű technológiák iránt- Android tábor

A tábor célja a hátrányos helyzetű célcsoport érzékenyítése az újszerű technológiák iránt. Projekt keretén belül beszerzett laptopokon ismernek meg és sajátítanak el új technológiát a résztvevők. Célunk, hogy a résztvevők passzív felhasználóból, aktív alkotókká váljanak a programozás segítségével, hiszen egyre több szakma követeli meg, hogy a szakember alapszinten tudjon programozni. A programozás pedig ma már nem valami különös, távoli szakma, hanem egy eszköz.

Tanfolyam: E-ügyintézés a mindennapokban

Célja hogy a résztvevők elsajátítsák az elektronikus ügyintézés praktikáit. Megtanulják az ügyfélkapu, e-bank, e-számla nyújtotta előnyöket, így csökkentve az ügyintézés során elvesztegetett időt és stresszt. A foglalkozások során a résztvevők alapvető IKT kompetenciái is fejlődnek.

Tanfolyam: 30-cal a NET-en - informatikai alapismeretek

A tanfolyam célja elsősorban a digitális kompetencia kialakítását, a digitális írástudás első lépéseinek megtételét szolgálja, továbbá a résztvevők elsajátítják az alapvető számítógépkezelői ismereteket, megismerik a közösségi média világát, és betekintést kapnak az Ügyfélkapu, az e-bank, vagy e-számlák kezelésének világába is.

Havi szakkör: Érték-Rend-Szer szakkör

a programsorozat a hasznos szabadidő eltöltésének megismerésére irányul, melynek célja a digitális világtól való eltávolodás, bűnelkövetés és bűncselekmény áldozatává válás elkerülése. A programba bevont célcsoporttagok drogprevenciós, szabadidős és értékteremtő foglalkozáson vehetnek részt.

Tanfolyam: Stresszkezelő tanfolyam

Célunk, hogy a résztvevők tudatosítsák az életükben jelen lévő stressz-forrásokat, fejlesszék a stressz tűrő képességüket, növeljék a tolerancia szintjüket, és megtanulják azokat a módszereket, melyekkel a stressz kezelhető

Egészségtudatosság és életmódváltás – e-learning képzés

E-learning képzésünk célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az alapvető egészségtani ismereteket, úgymint az általános higiénia, elsősegélynyújtás, az egészség és biztonság megőrzése, a táplálkozás, mozgás, családi élet és családi kapcsolatok, intimitás és szexualitás. Célunk, hogy segítséget kapjanak az életmódváltáshoz, elméleti és gyakorlati praktikákkal, receptekkel, edzéstervekkel is.

A kultúra bázisán elsajátított, de a munkahelyen és a magánéletben egyaránt használható új ismeretek megszerzésére, és egy korszerű szemléletmód kialakítására ad lehetőséget ez a képzés. A tartalmi elemeken kívül az e-learning tanulási forma szintén lehetőséget ad egy új módszer elsajátítására és a digitális kompetencia fejlesztésére.

Angol nyelvi alapismeretek– e-learning képzés

A képzés fő célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az angol nyelv alapjait, ezzel elősegítve az eredményesebb munkahelykeresést. A tartalmi elemeken túl az e-learning tanulási formának köszönhetően egy új módszer elsajátítására és a digitális kompetencia fejlesztésére is irányul a képzés.

Műhelyfoglalkozás: Tanulási technikák

A motiváció alapú foglalkozássorozat célja, hogy a képzés, átképzés, továbbtanulás előtt álló, a közoktatásból kikerült, lemorzsolódott és a GYES-en, GYED-en lévő kismamák számára is, lehetőséget adjon az új tanulási technikák elsajátítására, begyakorlására. Ezzel is segítve a résztvevők formális oktatásba való visszatérését. Cél, hogy elősegítse a belépést az egész életen át tartó, akár önállóan megszervezett tanulási folyamatokba is.

Műhelyfoglalkozás: Konfliktuskezelés

A műhelyfoglalkozás során használt módszerek és modellek abban segítenek, hogy emeljék a résztvevők önismereti és viselkedésbeli tudatossági szintjét. Segítenek megérteni a rugalmasság lényegességét, a szempontváltási képesség valós hasznait.

Tanfolyam: Kommunikációs tanfolyam

A Kommunikációs tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a másik ember meghallgatásának módszerével, illetve rátekintsenek saját társas viselkedésük hatásaira. A kommunikációs tanfolyam végén a résztvevő képes lesz saját magának és másoknak segíteni olyan problémák megoldásában, mint a düh kezelése, megalapozott döntéshozatal, halogatás befejezése, magabiztos nemet mondás, mások motiválása, mely készségek mind a kiegyensúlyozott magánélet, mind pedig a munkavállalás szempontjából kulcsfontosságúak.

Havi szakkör: Időgazdálkodás és munkamegosztás a családban

Napjaink egyik legfontosabb mégis legszűkösebb erőforrása maga az idő. Célunk felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak sürgős, hanem fontos dolgok is vannak életünkben, ilyen például a család, a szeretteinkkel töltött, nem helyettesíthető, minőségi idő. Célunk a kapcsolatok megerősítése a helyes és mindenki számára elfogadható időbeosztás megtanulásával.

SZERZŐDÉS SZÁMA: EFOP-3.7.3-16-2017-00179

SZERZŐDÉS CÍME: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bodrogolasziban

SZERZŐDŐ NEVE: BODROGOLASZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás összege (Ft): 29 886 686

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.14.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.03.14.