A Zempléni Általános Iskola és Óvodában megtartották az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Modern oktatási eszközökkel az új generációk sikerességéért Bodrogolasziban” elnevezésű pályázat projektzáró ünnepségét.

 

 

A 2008-ban meghirdetett TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0182 számú pályázatból mára már kézzel fogható eredmény született intézményünkben, Bodrogolaszi és Vámosújfalu települések önkormányzatainak köszönhetően, akik külön-külön nyújtották be pályázatukat, az Innoqest Kft. közreműködésével, hogy iskoláinkban modern technikai eszközökkel oktathassuk tanulóinkat, fejleszthessük képességeiket, hogy intézményünk is megfeleljen a XXI. század kihívásainak.

 A Bodrogolaszi Intézményfenntartó Társulás létrejöttével a pályázat megvalósításának lefolytatása és befejezése a székhely és a Vámosújfalui Tagiskolában a Bodrogolaszi Önkormányzat feladata lett.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.

Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez, megalapozva az élethosszig tartó tanulást.

Az „intelligens” iskola programban az interaktív oktatás megfelel a rohanó világ elvárásainak, a diákok és a pedagógusok motiváltabbá, a tanórák élvezhetőbbé válnak, ahol a kép, a hang és az interaktivitás fontos szerepet játszik.

Az interaktív tábla alkalmazásával a diákok szimuláció útján vizuálisan is információt szerezhetnek környezetükről és a kölcsönös visszacsatoláson alapulva tudnak részt venni az oktatási folyamatban. Az interaktív tábla olyan jól hasznosítható eszköz a pedagógiai folyamatban, amely egy szoftver segítségével úgy kapcsolja össze a táblát egy számítógéppel és projektorral, hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetőek.

Az oktatás aktív folyamatában a tananyagot segíti az érzékelés, a megfigyelő számára megragadhatóvá válik. A fejlesztés iskolánk számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a két éve bevezetett kompetencia alapú oktatás elterjesztésének.

A projekt kapcsán 13.178.900,- Ft összegű támogatás került felhasználásra közbeszerzési eljárás keretében, mely során az informatikai eszközöket az Albacomp Zrt. biztosította részünkre, a magyarországi informatikai piac egyik legnagyobb múltra visszatekintő cégcsoportja.

A projekt megvalósulásának időtartama 2011. február 15-től 2011. augusztus 31-ig tart.

A projekt részeként beszerzésre került informatikai eszközök a Zempléni Általános Iskola és Óvoda székhely iskolájában:

-       Tantermi csomag (interaktív tábla, laptop, projektor)          4 db

-       Alkalmazás szerver               1 db

-       Szerver szoftver                    1 db

-       WIFI csomag                         1 db

-       SNI csomag (szavazó szett) 2db      Mindösszesen: 5.342.500 Ft értékben.

A Vámosújfalui Tagiskolában:

-       Iskolai PC (munkaállomások számának növelése) 12 db

-       Tantermi csomag (interaktív tábla, laptop, projektor)          4 db

-       WIFI csomag                         1 db

-       Szavazó csomag                   1db      Mindösszesen: 6.537.500 Ft értékben.

A projekt elválaszthatatlan része az interaktív táblák használatához kapcsolódó oktatás, mely során intézményünk 26 pedagógusa külön 10 órás továbbképzésen vett részt.

A projekt eredményeként az információs és kommunikációs technikával támogatott oktatási-nevelési módszerek kifejlesztésével hozzájárulunk az oktatás hatékonyságának és színvonalának növeléséhez, a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóink egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat megvalósításához, biztosítva a korszerű és integrált oktatás feltételeit, valamint e modern eszközök segítségével biztosítottá válik a területi minőségi felzárkózás és a továbbtanulás esélye.