Bodrogolaszi

Bodrogolaszi Polgárőr Egyesület tájékoztatója

Bodrogolaszi Polgárőr Egyesület tájékoztatója

a Mindenszentek és Halottak napi időszakra

 

 

Kérjük fokozottan figyeljenek értékeikre!

 

 

Ne hagyják őrizetlenül táskájukat,

miközben a sírt rendezik, vagy épp vízért,

vagy csupán a konténerhez mennek is!

 

 

Csak annyi pénz legyen Önöknél,

amennyire feltétlenül szükségük van!

Értéket, bankkártyát feleslegesen

szintén ne tartsanak maguknál!

 

 

Járműveiket minden esetben zárják le

és látható helyen ne hagyjanak értékeket

(táska, mobiltelefon, pénztárca, GPS,stb.)!

 

 

A temetők környékén számoljanak a megnövekedő

gyalogos és gépjármű forgalommal!

Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek,

tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel!

 

 

Ha mégis megtörténne a baj,

hívjanak segítséget, értesítsék a Rendőrséget

a 112 segélyhívó számon!

 

 

 

Meghitt megemlékezést

és balesetmentes közlekedést kívánunk!


 

 

kommunális hulladékgyűjtő edények

Bodrogolaszi Község Önkormányzata Tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, az új kommunális

hulladékgyűjtő edények kiosztásáról.

Pályázati forrásból 2019- évben új kommunális hulladékgyűjtő edények kerülnek kiosztásra (60 és 120 literes méretekben) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező

lakosok körében.

Azon lakosok, akik 2015-2018. évben már vettek át a Társulástól vegyes hulladék gyűjtésre alkalmas, szőlőfürttel ellátott gyűjtőedényeztet, részükre nem kerül

kiosztásra ismételten pályázatos gyűjtőedény.

A hulladékgyűjtő edények az alábbi helyszínen és időpontokban kerülnek

kiosztásra:

3943 Bodrogolaszi, Ország út 1 sz. alatti Közmunkabázis, Szálláshelyen

(a volt Tsz iroda )

Munkanapokon: Hétfő - Péntek 7.30 - 15.30 óra között Bővebb információ kérhető a 47/303-003-as telefonszámon.

Dokumentumok, amelyek a gyűjtőedény átvételekor feltétlenül legyenek Önnél:

személyi igazolvány,  lakcímkártya, meghatalmazás (amennyiben az edényt meghatalmazott veszi át).

Kelt: Bodrogolaszi, 2019.09.30.

Kovács József

polgármester

 

Fontosabb tudnivalók!

 

Ki jogosult 60 literes hulladékgyűjtő edény igénylésére?

60 literes edényt az kaphat, aki átvételkor bemutatja a jegyző által kapott, a 60 literes

edény igénybevételére való jogosultságról szóló igazolást. Azon lakosok, akik 2015-2018. évben már vettek át a Társulástól vegyes hulladék gyűjtésre alkalmas, szőlőfürttel ellátott gyüjtőedényzetet, részükre nem kerül kiosztásra

ismételten pályázatos edényzet.

 

Ki jogosult 120 literes hulladékgyűjtő edény igénylésére?

Az 1. pontban felsoroltak kivételével, minden más esetben 120 literes edényzet kerül kiosztásra a térségben élő lakosok számára. Azon lakosok, akik 2015-2018. évben már

vettek át a Társulástól vegyes hulladék gyűjtésre alkalmas, szőlőfürttel ellátott gyüjtőedényzetet, részükre nem kerül kiosztásra ismételten pályázatos edényzet.

 

Mennyibe kerül az új hulladékgyűjtő edény?

Az edény európai uniós finanszírozású projekt keretében került beszerzésre, ennek következtében minden lakos számára a Társulás tulajdonát képző edényzet ingyenesen kerül kiosztásra, azonban mindenki köteles annak épségéről, rendeltetésszerű

használatáról gondoskodni.

 

Mennyit kell fizetni az egyes méretű edények ürítése után?

A díjak településenként eltérőek lehetnek, amelyet az Önkormányzatok rendeletei határoznak meg. Minden település díjszabása a BMH Nonprofit Kft. honlapján megtekinthető.www.bmhnonprofit.hu

 

Miért szükségesek a hulladékgyűjtő edényzetek cseréje?

A régi edények sok esetben nem szabványosak, elhasználódott, rossz állapotúak. Ennek

következtében a ,,Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj - Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és

Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt kapcsánúj edények kerültek beszerzésre. A hulladékszállító járművekhez ezek az új edények illeszkednek technológiailag, ezen edényzettel biztosított a hulladékürítés biztonsága.

 

Mikor vehetem át a hulladékgyűjtő edényzetet?

Minden településen előre meghatározott és kihirdetett osztási napok állnak majd

rendelkezésre a lakosok számára az edényzetek átvételére. Ezen időpontok az Önkormányzatok honlapján is olvashatóak lesznek, továbbá a településen, plakátokon

és szórólapokon is tájékozódhatnak a lakosok.

 

Hogyan vehetem át hulladékgyűjtő edényzetet?

Az átvételhez szükséges személyes okmányok: személyigazolvány és lakcímkártya

(meghatalmazott személy általi átvétel esetén meghatalmazás).

 

Ha nem tudom átvenni személyesen az edényzetet, mi a teendő?

Amennyiben valaki nem tud személyesen megjelenni az osztások időpontjában, akkor az Önkormányzatnál vagy Önkormányzatok honlapján elérhető meghatalmazás kitöltésével

más személy is átveheti az edényzetet.

 

Kinek a tulajdona a hulladékgyűjtő edény?

A hulladékgyűjtő edény nem kerül a lakos tulajdonába, az a Társulás tulajdona, azonban

a lakos felelős érte, bérbe nem adhatja, használatát másnak át nem engedheti

 

Mi a teendő, ha az átvételkor az adatok nem egyeznek a közszolgáltató nyilvántartásával?

Abban az esetben, ha a tulajdonos adataiban változás történt és a változás bejelentése

a BMH Nonprofit Kft. felé még nem történt meg, az edény átvételét megelőzően a legközelebbi személyes ügyfélszolgálaton kell az adatmódosítást elvégeznie a lakosnak. Ezt követően az adatmódosító felmutatásával van lehetősége a fogyasztónak az edényzet átvételére.

 

Mi a teendő a fogyasztónál lévő régi edényzettel?

A régi használt edényzet a fogyasztónál marad, a matricák érvénytelenítéséről a

későbbiekben kapnak tájékoztatást.

 

Jön a Falumikulás!

Kedves Gyerekek!

 

Értesítjük Bodrogolasziban lakó, 0-tól

14 éves korú, a Falu Mikulását

szeretettel váró gyerekeket, hogy

 

2012. december 6-án,

 

csütörtök délután

 

településünkre érkezik a nagyszakállú

Télapó.

 

Hintóval, angyalok és krampuszok

kíséretével fogja az utcákat járni!

 

Ezért arra kérjük az érintetteket, hogy mindenki

tartózkodjék odahaza, hiszen a Mikulás

nemcsak ajándékot, hanem egyéb meglepetést

is tartogat a zsákjában!

 

Üdvözlettel: a Mikulás

 

Közmeghallgatás az iskolában

 

Bodrogolaszi Önkormányzat Képviselőtestülete Falugyűléssel egybekötött Közmeghallgatást tart, melyre szeretettel várjuk településünk lakóit.

A közmeghallgatás ideje: 2012. november 30., 18 óra

Helye: Zempléni Általános Iskola tornaterme

Képviselőtestületünk nevében: Kovács József polgármester

 

 

 

Megújult az óvoda

Az idei augusztus 20-án bodrogolaszi lakossága az Államalapítás ünnepe mellett egy sikeres beruházás befejezését is megünnepelheti.
Az Önkormányzat sikeresen pályázott az LHH-s projekten belül, 2011. július  07-én az ÉMOP- 4.3.1/B-10-2011-0004 jelű pályázatával.
A projekt összköltsége 33.246.417.-Ft, melyből az Önkormányzatnak 5 % önrészt kellett biztosítania költségvetéséből.
Ezen felül még 6.000.000.-Ft költségű azbesztmentesítést  kellett  végrehajtani a pályázati kiírás szerint.
A pontos munkavégzés eredményeként a gyermekek a szeptemberben induló tanévben már birtokba is vehetik az új ebédlőszárnyat.
A küllemében is teljesen felújított épület, a nyílászárók cseréjével, a teljes külső hőszigeteléssel, az új tetőhéjazattal üde színfoltja lett a településnek.

 

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 14