Települési infrastruktúra fejlesztések Bodrogolasziban

Kedvezményezett: BODROGOLASZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Települési infrastruktúra fejlesztések Bodrogolasziban
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00096


Bodrogolaszi Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00096 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít. 
Jelen projekt célja az intelligens, fenntartható növekedés az uniós stratégiával összhangban, továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható települési környezet kialakítása.


A projekt által fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvíz védelmi rendszer értéke mintegy 1466 méter.
A projekt megvalósulási helyszíne Bodrogolaszi település.
A kivitelezési munkálatok a Bodrogolaszi 2, 314/10, 1, 326, 3/1, 313, 0198/1, 02 hrsz.-ú ingatlanokat érintik.
A beruházás összköltsége:86 305 800 Ft-., mely 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás. 
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.09.30.