TÁJÉKOZTATÁS

szociális célú szén támogatás igényléséről

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bodrogolaszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 4/2023.(IX.12.) önkormányzati rendeletét.

 

A támogatás feltételei

 

A szociális célú tüzelőanyag (szén) támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg:

  1. a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft)
  2. b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft)
  3. c) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (85.500,- Ft)
  4. d) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és
  5. e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

 

A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra

csak egy jogosultnak állapítható meg.

 

Az igényléseket a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, mely a Hivatalban kérhető.

 

A kérelmezőnek hitelt érdemlően kell igazolni a család összes jövedelmét munkáltatói igazolással, vagy bankszámla kivonattal, vagy nyugdíjszelvénnyel, illetve családi pótlék igazolással.

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2023.október 31.